Home to 3 users
Who published 2.15K posts

Administered by:

Contact:

mathijs@lermer.nl

Server rules

Below is a summary of rules you need to follow if you want to have an account on this server of Mastodon:

  1. DON'T DO STUPID SHIT

Welcome

Welkom op mijn Mastodon server.
Mastodon is een sociaal netwerk (vergelijkbaar met Twitter) dat gebruikt maakt van open webprotocollen en vrije software. Het is net zoals e-mail gedecentraliseerd. En dit is mijn server.
Ik heb geen ambities om accounts van anderen te hosten. Maar als er vragen zijn wat Mastodon is en hoe lid te worden of zelf te hosten, vraag gerust!