Follow

If you put an asshole at the top, don't be surprised if you get shit all over the place!!

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
lermer.nl

Mastodon is een sociaal netwerk (vergelijkbaar met Twitter) dat gebruikt maakt van open webprotocollen en vrije software. Het is net zoals e-mail gedecentraliseerd. En dit is mijn server.